Delaktighet är en av de viktigaste hörnstenarna i hur vi driver vårt bolag. Vi äger det tillsammans, tar ett gemensamt långtgående ansvar och är involverade i alla viktiga beslut. Vi är övertygande om allas lika värde och förmåga att bidra utifrån sitt perspektiv – att den kollektiva intelligensen är större än enskilda individers. När vi lyckas få fram den där kollektiva intelligensen, på ett sätt där alla är delaktiga, uppstår magi.

Vi står samtidigt inför ett vägval som bolag – hur ska vi organisera oss när vi växer? Hur tar vi med oss den kultur vi alla håller så högt när vi är dubbelt så många, tre gånger så många? Vi lever med utmaningar idag som vi vill bygga bort – ibland blir ledningsarbetet en flaskhals för framdrift, vi kan inte arbeta med internt eller långsiktigt värdeskapande arbete utan att göra avkall på ersättning. Vi vill ha en robust och enkel incitamentsmodell som gör att vi slipper fokusera på ersättning och kan fokusera på annat värdeskapande. Vår ledstjärna Sveriges mest välmående vardag infrias inte för alla i den struktur vi har idag. Vår struktur måste hjälpa oss till välmående, snarare än försvåra det.

Därför driver vi ett internt program, för att undersöka hur vi vill nå en ny organisationsstruktur och för att med delaktighet ta fram en ny incitamentsmodell som svarar på utmaningarna ovan. Vi tittar på hur vi kan göra bolaget ännu mer teal, som är ett begrepp för ett nytt omvälvande sätt att styra organisationer, där man går ifrån den klassiska hierarkin och utvecklar bolaget mer likt en organism, där individen har makt över sin situation och där man styrs genom bolagets övergripande syfte.

Det finns mer god praxis nu än för några år sedan. Vi inspireras av böcker som Reinventing Organizations, Holacracy, Management 3.0 och förstås av andra bolag som gjort liknande förändringar. Under våren har vi testat olika koncept och processer, för att se vilka förändringar som är lämpliga för oss att göra. Nya roller och team har skapats, nya snabbrörliga rutiner för förändring av strukturer och ansvar introducerats och ett tydligare syfte och målbild utvecklats. Det är inte alltid helt enkelt, men vi har de bästa av förutsättningar. Framåt, uppåt och iväg!