Vem skriver inte under på att de vill ha en effektivare byggprocess med kortare ledtider, god ekonomi och rätt kvalitet? Men få hanterar processen för att lyckas rent praktiskt.

Ett byggprojekt är en komplicerad process med ett antal aktörer involverade. Partnering har länge varit en etablerad metod inom byggbranschen för att adressera frågan men har inte alltid räckt hela vägen fram till önskade mål. Vår samverkansutbildning går ett – eller flera – steg längre. Baserat på tanken om en gemensam projektorganisation med gemensam ekonomi, mål och visioner så behövs det utöver samverkan även en god struktur och ett ledarskap som bygger tillit och långsiktigt hållbara relationer.

 

Vi vet att samverkan är svårt och kräver extra arbetsinsatser av alla parter, en insikt som kommer att vara avgörande för att du ska lyckas. Baserat på projektledning, samverkan och ledarskap ger vi dig kunskapen och verktygen att gå från tanke till mål.

Välkommen till samverkan på en helt ny nivå.

Läs mer och anmäl dig här >>