Vi har uppdaterat vårt populära processpussel för PMBOK® Guide 6. För att klara PMP-certifieringen så behöver man känna till alla processer som är definierade i PMBOK® Guide. Därför har Arkatay tagit fram ett pussel som gör att man kan träna på processerna och regelbundet utvärdera sina kunskaper. Ett tips är att själv stegra svårighetsgraden genom att beskriva syftet med varje process, tekniker och in- och utdata samtidigt som man placerar ut processen. Vi har fått mycket positiv feedback på det här pusslet och det används bl.a. flitigt av många PMP-studenter i Brasilien!