En reserapport från UN Environment

Arkatays Jonas Denvall arbetar under hösten med att facilitera revisionen av 2012 UN Environment Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines, eller ”the Sustainable Public Procurement Approach”, på uppdrag av Förenta Nationernas miljöprogram, UN...