Vad räknas som ett lyckat projekt?

Många organisationer har problem med att följa upp projekten när de avslutats. En anledning är att man inte riktigt vet hur man ska bedöma dem. Ofta stämmer man bara av tid och budget, om ens det. Men hur borde man följa upp projekten, och vad räknas som ett lyckat...

Kontinuerligt lärande i projekt

Det är vanligt att man väntar med utvärdering av lärdomar till slutet av ett projekt. I agila projekt ser man däremot över arbetssätten löpande, genom regelbundna ”retrospectives”. Genom att väva in kontinuerlig lärdomshantering i sitt projekt blir lärdomar inte bara...