Arkatay PMBOK® Guide 6 Process Puzzle

Vi har uppdaterat vårt populära processpussel för PMBOK® Guide 6. För att klara PMP-certifieringen så behöver man känna till alla processer som är definierade i PMBOK® Guide. Därför har Arkatay tagit fram ett pussel som gör att man kan träna på processerna och...

Samverkansutbildning 
- Bygg & anläggning

Vem skriver inte under på att de vill ha en effektivare byggprocess med kortare ledtider, god ekonomi och rätt kvalitet? Men få hanterar processen för att lyckas rent praktiskt. Ett byggprojekt är en komplicerad process med ett antal aktörer involverade. Partnering...

Vi utvecklar Arkatay!

Delaktighet är en av de viktigaste hörnstenarna i hur vi driver vårt bolag. Vi äger det tillsammans, tar ett gemensamt långtgående ansvar och är involverade i alla viktiga beslut. Vi är övertygande om allas lika värde och förmåga att bidra utifrån sitt perspektiv –...

Välkommen i gänget, Hans!

Hans Serebrink är civilingenjören som genom åren haft olika roller som t ex projektledare, chef, VD samt delägare i ett management konsultbolag. De senaste sex åren har Hans, som utvald representant från Skandinavien, kört ett stort globalt ledarskapsprogram för...