PMI-ACP® Exam Prep

[ en av våra utbildningar ]

Arkatay erbjuder en intensiv examensförberedande kurs riktad mot examinering enligt Project Management Institutes (PMI)® agila certifiering – PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®. Certifieringen är metodneutral, även om flera olika metoder, som t.ex. Scrum, XP och Kanban berörs. Fokus ligger istället på de agila principer som ligger till grund för samtliga agila metoder.
 
Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:
• Bli godkänd på PMI-ACP®-examen och bli en Agile Certified Professional®
• Lära sig agil teori, verktyg och best practices
• Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning
 

PMI-ACP® EXAM PREP COURSE (2 DAGAR)

En intensiv 2-dagars PMI-ACP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering. Kursen hålls internt hos företag och skräddarsys på begäran. Ett vanligt upplägg är att göra den som en 1-dags påbyggnadskurs för de som redan tagit en Scrum Master-certifiering.

2 dagar, 12 000 kr

Läs mer om våra kurser