PMP® Exam Prep

[ en av våra utbildningar ]

Beskrivning

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-utbildning för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Utbildningen ger dig god överblick över de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

Utbildningens mål

Efter deltagande i utbildningen och utförda självstudier ska deltagaren:

Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker

Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning
Utbildningen är tre intensiva dagar, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier både före och efter utbildningen. Från PMI:s® hemsida kan du ladda ner PMP Handbook, som innehåller allt du behöver veta om certifieringen, att boka examenstillfälle m.m.

Läs mer om våra kurser