PRINCE2® Practitioner

[ en av våra utbildningar ]

Beskrivning

Arkatay erbjuder en utbildning inom världens största projektmetodik PRINCE2®. I utbildningen certifierar du dig i både ® Foundation och ® Practitioner. Kursen är på fem intensiva dagar med kvällsarbete och efter kursen har du skrivit båda certifieringstesterna.

PRINCE2® (Projects in Controlled Environments 2) är en processdriven projektledningsmetodik som utvecklades av OGC i England – samma organisation som var med och tog fram bl.a. ITIL®. PRINCE2® är en av de största projektmetodikcertifieringarna i världen med över 600 000 certifierade, varav cirka 250 000 certifierade som

PRINCE2® Practitioners. PRINCE2 är en skalbar metodik som kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2® är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

Utbildningens mål

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2® Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2® Practitioner

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2®
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2®

Innehåll

Utbildningen spänner över fem dagar och innehåller bland annat följande moment:

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Tailoring
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2® Foundation-certifiering
 • PRINCE2® Practitioner-certifiering

Självstudier

Utbildningen är mycket intensiv. Före utbildningen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under utbildningsveckan förväntas kvällsarbete på 2-4 h/dag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset.

PRINCE2® Foundation är ett multiple choice-test med 60 frågor på 60 min där det krävs 55% rätt för att certifieras. PRINCE2® Practitioner tar 2,5 h och har 46 uppgifter om totalt 68 möjliga poäng, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2® Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2® Foundation.

Kursen hålls på svenska. Allt material, inklusive examen, är på engelska.

Läs mer om våra kurser