Project management in practice

[ en av våra utbildningar ]

Beskrivning

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning och saknar eller har begränsad erfarenhet inom området.

Förkunskapskrav:

Minst tre års högskoleutbildning;
eller
Minst fem års arbetslivserfarenhet

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken PRINCE2 samt kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practices som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO 21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI®Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 • PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 • ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 • PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.
Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Utbildningsmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflektionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

Dag 1:
Introduction
Project Management Framework
Module 3: Stakeholder Management
Module 4: Scope Management

Dag 2:
Module 5: Time Management
Module 6: Cost Management
Module 7: Human Resource Management
Module 8: Quality, Communications, Procurement

Dag 3:
Module 9: Risk Management
Module 10: Integration Management – Executing, Monitoring, Controlling
Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
Module 12: Recommendations and further studies

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

Läs mer om våra kurser