Arkatays Jonas Denvall arbetar under hösten med att facilitera revisionen av 2012 UN Environment Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines, eller ”the Sustainable Public Procurement Approach”, på uppdrag av Förenta Nationernas miljöprogram, UN Environment. Vi är glada och stolta över Jonas, som en längre tid har arbetat målmedvetet för uppdrag i internationella och multikulturella miljöer som tydligt påverkar en hållbar samhällsutveckling.

”Jag har givits en möjlighet att använda mina främsta styrkor – facilitering och metodkompetens inom hållbar projektledning – för att påverka det jag håller som viktigt, en hållbar samhällsutveckling på global skala. Genom våra insatser kommer vi göra tydliga förbättringar på ett dokument och programupplägg som hjälper regeringar att utveckla nationella policys och action plans för hållbar offentlig upphandling. En förbättring som påverkar offentlig upphandling för miljarder, om inte triljoner, dollar i en växande skara av länder världen över.”

Uppdraget handlar om att stödja revisionsprocessen och införliva erfarenheter och best practices, från relaterade projekt inom UNEP såväl som de stora globala ramverken för projektstyrning. I veckan som gick hölls den första av två stora workshops i Paris, en intensiv vecka för Jonas som prioriterat hårt för att kunna åta sig uppdraget.

”Detta är utan tvekan det viktigaste uppdrag jag åtagit mig. Jag vänder och vrider, tänker långsiktigt, diskuterar, förhandlar med mig själv, familjen, kollegor. Beslutar. Friställer tid. Det är en bra process. Jag kör på de resurser jag har. Med insikten att jag nu går in i en av de mest utmanande perioder jag varit med om sätter jag upp en tydlig strategi; prioritera balans över allt annat, därefter uppdraget. Jag får till några riktigt bra coaching-sessioner, jag lyckas prioritera träning, jag skapar fokus med meditation och mindfulness. Full fart, fullt fokus, inga marginaler. Då inträffar det som inte får ske. Jag blir sjuk. Det känns OK när jag vaknar på måndagsmorgonen och jag börjar som planerat att leverera första dagen av veckans PRINCE2-kurs, men efter halva dagen börjar rösten försvinna. Och när jag sitter på tåget till Kastrup har jag precis ingen röst alls.”

Veckan i Paris är tänkt att fördelas på en förberedande dag, två dagars internationell workshop och en avslutande dag för debriefing. I en internationell miljö med kulturella skillnader är onekligen rösten det viktigaste verktyget för att skapa effektiva möten och samsyn i processen. Jonas och kollegorna på plats får planera och prioritera om, investera en hel del tid och förstås justera sina egna förväntningar.

“Jag har uppdraget att leda – men nästan helt utan röst och utan förmåga att avbryta och styra. Men vi tar oss igenom dagen. Vi får skoja en del om att deltagarna har svårt att höra vad jag säger. Det gör inte så mycket, eftersom några ändå inte kan engelska. Det är lite kaotiskt. Det blir inte den workshop jag hade kunnat leverera, men jag är ändå oerhört nöjd med tanke på förutsättningarna. Både beställarna och deltagarna verkar nöjda. Inför nästa dag är det lite lugnare. Vi vet nu att det funkar och att vi fyra konsulter funkar bra ihop och täcker för varandra. Min röst håller för de gemensamma sessionerna och vi lyckas pressa fram riktigt bra resultat. Deltagarna ger oss högsta