Vi utvecklar Arkatay!

Delaktighet är en av de viktigaste hörnstenarna i hur vi driver vårt bolag. Vi äger det tillsammans, tar ett gemensamt långtgående ansvar och är involverade i alla viktiga beslut. Vi är övertygande om allas lika värde och förmåga att bidra utifrån sitt perspektiv –...

Vad räknas som ett lyckat projekt?

Många organisationer har problem med att följa upp projekten när de avslutats. En anledning är att man inte riktigt vet hur man ska bedöma dem. Ofta stämmer man bara av tid och budget, om ens det. Men hur borde man följa upp projekten, och vad räknas som ett lyckat...

Kan du hantera en post-it rätt?

Vi vill gärna dela med oss av vårt kanske viktigaste life-hack som processledare – välkommen till post-it-skolan med Arkatay! En liten detalj kan tyckas, men ett knep som alltid framkallar minst tre “Aaah!” från deltagarna varje gång vi håller...

Hur kan man skapa en levande målbild?

Att mejsla fram en stark målbild i sitt projekt är inte den lättaste av uppgifter – men väl värt ansträngningen. Som projektledare är det ofta din uppgift, eller i alla fall i ditt intresse, att hjälpa beställaren formulera effektmålen. Varför ska vi göra detta? Vad...

Arkatay PMBOK® Guide 6 Process Puzzle

Vi har uppdaterat vårt populära processpussel för PMBOK® Guide 6. För att klara PMP-certifieringen så behöver man känna till alla processer som är definierade i PMBOK® Guide. Därför har Arkatay tagit fram ett pussel som gör att man kan träna på processerna och...

Samverkansutbildning 
- Bygg & anläggning

Vem skriver inte under på att de vill ha en effektivare byggprocess med kortare ledtider, god ekonomi och rätt kvalitet? Men få hanterar processen för att lyckas rent praktiskt. Ett byggprojekt är en komplicerad process med ett antal aktörer involverade. Partnering...